پشتیبانی

سید حسن مکد کارجو 883278

متولد 1347

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/03

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت فروشگاه های زنجیره ایی شکوه پرطلایی شاپرک : مدیرحراست و... - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

مدیرحراست یامسئول انتظامات - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

اشتغال بعنوان یک فرد نظامی در کلیه تخصص های فرماندهی(صفی)و کلیه امور اداری(ستادی)-فرمانده حفاظت و حراست-مدیر منابع انسانی-مدیر حقوقی و قضایی- تهیه جزوه تدریس قضایی و انضباطی و گزارش نویسی و موارد مرتبط با حمل و به کارگیری سلاح و جزوه حفاظت پیرامونی(حفاظت فیزیکی) و... حفاظت و حراست تهیه جزوه تدریس قضایی و انضباطی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36437 عربی


کامپیوتر

  میزان تسلط
72300 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: