پشتیبانی

سمیه حکد کارجو 883273

متولد 1365

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/03

تماس کارجو

سوابق کاری

مجتمع گردشگری زیتون : کارمند - سابقه کار سه سال
نمایندگی بیمه : مسئول اداری مالی - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ریاضی کاربردی

علایق شغلی

اداری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36430 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
72290 تایپ
72289 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: