پشتیبانی

راضیه ککد کارجو 883165

متولد 1372

ساکن خوزستان

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/05/21

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ریاضیات مالی

علایق شغلی

امور مالی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
اداره مالیات - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
امور مالیات - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
ام.ر مالیاتی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
72091 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: