پشتیبانی

معصومه خکد کارجو 883156

متولد 1376

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/05/20

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ریاضیات و کاربردها

علایق شغلی

مدرس - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات

پروژه کارشناسی انجام پروژه کارشناسی تحت عنوان بانکداری اسلامی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36367 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
72069 تایپ
72068 اینترنت
72067 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: