پشتیبانی

سلمان جکد کارجو 882696

متولد 1367

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/19

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی الکترونیک

علایق شغلی

کارشناس الکترونیک - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

کارشناس الکترونیک همه کاره

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36100 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71197 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: