پشتیبانی

حسین نکد کارجو 882694

متولد 1367

ساکن قزوین

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/19

تماس کارجو

سوابق کاری

پخش مواد بنگاه داری غذایی کریمی : کارگر انبار پخش مواد غذایی - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

کارگر ساده - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36099 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71196 اینترنت
71195 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: