پشتیبانی

حسین مکد کارجو 882691

متولد 1370

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/19

تماس کارجو

سوابق کاری

زاگرس : مسئول خرید دفتر مهندسی ساختمان - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران

علایق شغلی

عمران - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36098 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71193 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: