پشتیبانی

محمد جواد قکد کارجو 882690

متولد 1375

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/19

تماس کارجو

سوابق کاری

الکتریکی : فروشنده - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

دیپلم الکترونیک

علایق شغلی

کارگر ساده - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: