پشتیبانی

سید محمد عکد کارجو 882688

متولد 1372

ساکن مازندران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/19

تماس کارجو

سوابق کاری

نیروگاه برق شهید سلیمی نکا : بخش توربو ماشین - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مکانیک

علایق شغلی

شرکت یا بخش های صنعتی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات

کار در نیروگاه تعمیرات پمپ های صنعتی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36096 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71188 ورد
71187 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: