پشتیبانی

امیر اکد کارجو 882684

متولد 1368

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/19

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت ارغوان.شرکت مپسا.بازار تهران : راننده مدیریت.مسئول دفتر مدیریت.کارمند اراری - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

راننده.کارمند - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
راننده مدیریت و کارمند اداری - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

کارمند اداری و راننده مهارت در رانندگی و کارهای اداری و مسئول دفتر مدیریت

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36081 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71164 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: