پشتیبانی

مجید ککد کارجو 882682

متولد 1372

ساکن اصفهان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/19

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

آهنگسازی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

گلگشت 1395 خاطرات فراموش شده 1398

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36080 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71163 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: