پشتیبانی

علی دکد کارجو 882661

متولد 1361

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/17

تماس کارجو

سوابق کاری

موسسه سراج : مسئول سایت - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی شیعه شناسی

علایق شغلی

مسئول اجرایی و اداری و مالی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

چاپ چند مقاله علمی تخصصی و علمی ترویجی در فصلنامه پژوهان دانشگاه باقرالعلوم و یک مقاله در دست اقدام و همچنین چند مقاله و گزارش برای نهادها و سازمان های مختلف دارای مدرک مدیریت استراتژیک و مهارت های رسانه ای و برخی مدارک دیگر که در رزومه موجود است

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36069 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
71125 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 1 to 22 of 22
Page:of 1 تعداد رکورد:
4255داشتن روابط عمومی بالا
4254دقت و توجه به جزییات
4253توانایی تحمل فشار کار زیاد و صبر و تحمل
4252اصل راز داری و متهعد بودن
4251مهارت سازماندهی و مدیریت زمان
4250آشنایی با نحوه نامه نگاری و مکاتبات
4249آشنایی با اینترنت
4248آشنایی با زبان انگلیسی
4247حافظه خوب و حضور ذهن
4246قدرت پیگیری کارها
4245اقرار به سهل انگاری و اشتباهات
4244توانایی بایگانی
4243آشنایی با پذیرایی و تشریفات پذیرایی
4242توانایی مدیریت زمان و برنامه ریزی
4241توانایی سازماندهی و بایگانی
4240مدیریت نظم در کارهای دفتری
4239توانایی کار با برنامه های کامپیوتری
4238توانایی کار با دستگاهایی دیجیتال مانند فکس، سیستم های تلفن، ویدئو کنفرانس
4237مهارت نوشتاری در تنظیم گزارشات
4236مهارت سخنوری و گفتاری خوب
4235آشنایی با نحوه نامه نگاری و مکاتبات
4234Microsoft office