پشتیبانی

سعید قکد کارجو 882633

متولد 1365

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/16

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی : کارشناس فناوری اطلاعات - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی فناوری اطلاعات

علایق شغلی

فناوری اطلاعات - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36051 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71078 شبکه
71077 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: