پشتیبانی

روح اله بکد کارجو 882613

متولد 1359

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/04/14

تماس کارجو

سوابق کاری

نیرو موتور شیراز و شرکت گاز : مالی اداری - سابقه کار بیشتر از ده سال
نیرو موتور شیراز : مالی و اداری - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

اداری و مالی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مالی و اداری - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

رستورن داری،مالی اداری رستوران دار،مسئول مالی و اداری

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36039 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
71037 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: