پشتیبانی

میثم فکد کارجو 882305

متولد 1370

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/03/23

تماس کارجو

سوابق کاری

ندارم : سابقه ندارم - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی

علایق شغلی

اداری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

ندارم ندارم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
35864 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
70398 اینترنت

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: