پشتیبانی

اسما مکد کارجو 882296

متولد 1370

ساکن هرمزگان

جنسیت زن

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1398/03/22

تماس کارجو

سوابق کاری

, دفتر بیمه : کارمند - سابقه کار یکسال
دفتر پیشخوان دوبت : باجه پستی - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست_آب و فاضلاب

علایق شغلی

امور دفتری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

دوره استخر پرورش میگو و آلودگی های زیست محیطی دوره پرورش میگو،نحوه غذادهی،کود دهی آهک پاشی دوره ناظر گلخانه نوع پوشش گلخانه سازه و بتن آشنایی با پرندگلن ایران انواع پرنده و گونه های درحال انقراض شرکت در همایش های زیست محیطی انواع الوده کننده های محیط زیست آبی و دریایی و غیره

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
35855 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
70359 سایر
70355 اکسل
70354 اینترنت
70353 تایپ
70352 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: