پشتیبانی

الناز دکد کارجو 882273

متولد 1373

ساکن گلستان

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/03/21

تماس کارجو

سوابق کاری

مددکار -شنوایی سنج : مددکار - سابقه کار بیشتر از ده سال
مددکار -شنوایی سنج : مددکار-شنوایی سنج - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی

علایق شغلی

مددکار-مربی بهداشت - حقوق درخواستی 900 هزار تومان

تالیفات

ندارم ندارم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
35839 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
70305 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: