پشتیبانی

محمدسعید اکد کارجو 882204

متولد 1368

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/03/18

تماس کارجو

سوابق کاری

تعاونی نظام مهندسی : مدیر مالی - سابقه کار شش سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت

علایق شغلی

مدبر مالی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
35793 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
70148 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: