پشتیبانی

مسعود قکد کارجو 882057

متولد 1365

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/03/05

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت آریادان رشد : مسئول اداری - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

دیپلم حسابداری

علایق شغلی

اداری - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
کارمند اداری - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

اداری توضیحی نیست .

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
33702 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
67831 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: