پشتیبانی

محمد مهدی شکد کارجو 881918

متولد 1365

ساکن فارس

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/02/25

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت شکیل ابتکار فلاح شهر : سرپرست کارگاه شبکه گاز - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران عمران

علایق شغلی

مهندس عمران - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32613 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
66578 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: