پشتیبانی

محیا تکد کارجو 881877

متولد 1377

ساکن مرکزی

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/02/22

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کاردانی حسابداری

علایق شغلی

حسابداری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
66503 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: