پشتیبانی

آرمین قکد کارجو 881871

متولد 1375

ساکن اصفهان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/02/22

تماس کارجو

سوابق کاری

اصفهان : آزاد - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

علایق شغلی

حسابداری - حقوق درخواستی قانون کار
دفتری - حقوق درخواستی قانون کار
کارگری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

ندارم فعالیت مربوط به شغل سابق

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32596 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
66499 اینترنت
66498 تایپ
66497 ورد
66496 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: