پشتیبانی

حامد مکد کارجو 881869

متولد 1372

ساکن لرستان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/02/22

تماس کارجو

سوابق کاری

خبازی برکت : خمیرگیر - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

کارمند اداری.معلم ابتدایی و یا در همین زمینه ها. - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

فعالیت در بورس سرمایه گذار

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32595 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
66495 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: