پشتیبانی

الهام بکد کارجو 881621

متولد 1371

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/02/05

تماس کارجو

سوابق کاری

تهران : منشی - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد تاریخ اسلام

علایق شغلی

معلم - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
معلمی - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات

پایان نامه فعالیت در دانشگاه ها در بخش فرهنگی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
32453 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
66087 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: