پشتیبانی

ابوالفضل هکد کارجو 881471

متولد 1374

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/01/26

تماس کارجو

سوابق کاری

مرکز خدمات حوزه : صدور سند شعب - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

علایق شغلی

حسابداری - حقوق درخواستی قانون کار
کمک حسابداری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
65803 تایپ
65802 ویندوز
65801 ورد
65800 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: