پشتیبانی

قاسم اکد کارجو 881215

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/24

تماس کارجو

سوابق کاری

شركت : بازرس - سابقه کار شش سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق قضايي

علایق شغلی

كارشناس - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
كارشناس بازرس و ٠٠٠ - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

كارشناس بازرس

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31199 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
64343 اکسل
64342 اینترنت
64341 تایپ
64340 شبکه
64339 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: