پشتیبانی

لیلا زکد کارجو 881211

متولد

ساکن

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/23

تماس کارجو

سوابق کاری

پروژه عمرانی- مترو : منشی - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع تحلیل سیستم ها

علایق شغلی

منشی - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31196 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: