پشتیبانی

علی شکد کارجو 881204

متولد 1361

ساکن تهران

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/22

تماس کارجو

سوابق کاری

بیمه : کارشناس پشتیبانی نرم افزار و مسئول it - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی it

علایق شغلی

کارشناس it - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
31192 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
64332 شبکه

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: