پشتیبانی

آسیه جکد کارجو 881195

متولد 1363

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/22

تماس کارجو

سوابق کاری

دفتراسنادرسمی : کارمند - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

دیپلم علوم انسانی

علایق شغلی

کارمنددفتراسنادیااداره ثبت - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

ثبت اسناد نوشتن تمام اسنادقطعی منقول وغیرمنقول

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31183 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
64311 شبکه

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: