پشتیبانی

سعید حکد کارجو 881121

متولد 1370

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/16

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت سورمالی : سرپرست شیفت - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

دیپلم کامپیتور.برنامه نویسی

علایق شغلی

اپراتور دستگاه تزریق و فنی وآشنا به دستگاهای بادی و آسیاب - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

فنی و تعمیرات تعمیرات دستگاه بادی تزریق

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31130 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
64155 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: