پشتیبانی

طیبه فکد کارجو 881065

متولد 1366

ساکن قم

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/12

تماس کارجو

سوابق کاری

دفتر پیشخوان : کارمند دفتر پیشخوان - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

فرقی ندارد - حقوق درخواستی قانون کار

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
31091 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: