پشتیبانی

طیبه فکد کارجو 881065

متولد 1366

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/12

تماس کارجو

سوابق کاری

دفتر پیشخوان : کارمند دفتر پیشخوان - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

فرقی ندارد - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

پنج سال دفتر پیشخوان دولت متصدی تلفن ثابت همراه پست ایرانسل رایتل

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31091 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: