پشتیبانی

محمد خکد کارجو 881021

متولد 1376

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/12/08

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت سعادت توان بسپار : حسابدار - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

علایق شغلی

حسابداری - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات

حسابداری مالیاتی تمامی کارهای مالیاتی پذیرفته میشود

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
31061 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
64097 تایپ
63960 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: