پشتیبانی

ملیحه خکد کارجو 880778

متولد 1365

ساکن

جنسیت زن

تاریخ ثبت رزومه:

تماس کارجو

سوابق کاری

---

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

---

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط
30906 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63475 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: