پشتیبانی

هادی فکد کارجو 880776

متولد

ساکن

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/21

تماس کارجو

سوابق کاری

_ : _ - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

علایق شغلی

آزمایشگاه شیمی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

ارایه ۴مقاله داخلی کنفرانسی در حوزه محیط زیست

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
63473 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: