پشتیبانی

هادی فکد کارجو 880776

متولد

ساکن

جنسیت مرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/21

تماس کارجو

سوابق کاری

_ : _ - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی - مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

علایق شغلی

آزمایشگاه شیمی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

چشم انداز شغلی

تخصص ها


تالیفاتزبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
63473 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: