پشتیبانی

فرید اکد کارجو 880772

متولد 1369

ساکن خوزستان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/21

تماس کارجو

سوابق کاری

دفترپیشخوان : صندوقدار - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی

علایق شغلی

کارمند اداری و حراست - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

قائم مقام انجمن اسلامی و عضو شورای مرکزی انجمن های استان فارس دبیر مالی و دبیر ادبی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30905 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63468 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: