پشتیبانی

دلسوز اکد کارجو 880769

متولد 1361

ساکن كردستان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/21

تماس کارجو

سوابق کاری

مریوان : گرگر ساخنمانی - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کاردانی علوم تربیتی

علایق شغلی

گارگری - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30904 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63459 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: