پشتیبانی

صادق بکد کارجو 880764

متولد 1369

ساکن خراسان رضوی

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/20

تماس کارجو

سوابق کاری

: دبیر متوسطه - سابقه کار 9
دبیرستان غیر دولتی آوای علم : دبیر انگلیسی - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

علایق شغلی

دبیر متوسطه - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
دبیر آموزش پرورش - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
کار خانگی - حقوق درخواستی 700 هزار تومان

تالیفات

دبیر زبان انگلیسی متوسطه و آموزشگاه

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30903 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63453 ورد
63452 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: