پشتیبانی

مسعود فکد کارجو 880760

متولد 1371

ساکن همدان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/20

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه

علایق شغلی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30901 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63440 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: