پشتیبانی

سهیل صکد کارجو 880749

متولد 1365

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل مجرد

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/19

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف

علایق شغلی

کارشناس امور بازرگانی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
بازرسی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر امور اداری - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان
مدیر مجتمع مسکونی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان
مدیر فست فود - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30899 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
63431 کورل
63430 اکسس
63429 ورد
63428 اکسل
63427 فتوشاپ
63426 آفیس
63425 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: