پشتیبانی

حسن زکد کارجو 880552

متولد 1372

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل متاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1397/11/02

تماس کارجو

سوابق کاری

داخل شهر : رنگ کاری ساختمان - سابقه کار شش سال

مدرک تحصیلی

دیپلم انسانی

علایق شغلی

نگهبانی - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان

تالیفات

طراحی بارنگ اجراوانواع طراحی بارنگ

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
30797 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
62997 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: