پشتیبانی

ثبت شده در تاریخ » 1399/02/23 در ساعت » 12:40

استخدام نیرو در شركت صنايع شير ايران در سال1399

 شركت صنايع شير ايران در نظر دارد به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود از ميان واجدين شرايط از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و گزينش، به صورت قرارداد كار موقت (مدت معين) انتخاب نمايد.

بدينوسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت‌نام و شركت در اين آزمون مي‌رساند؛ ثبت‌نام اين آزمون از روز چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۹ و از طريق سايت اينترنتي مركز آزمون جهاد دانشگاهي به آدرس www.hrtc.ir آغاز خواهد شد و در پايان روز پنجشنبه اول خردادماه ۱۳۹۹ خاتمه خواهد يافت.

داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در اين آزمون، توجه داشته باشند كه مهلت ثبت نام تمديد نخواهد شد و ثبت‌نام در سايت مربوطه پس از اتمام مهلت يادشده، غيرفعال خواهد گرديد.
اخبار مرتبط