مرکز کاریابی ایران

آخرین رزومه های ثبت شده

ردیفتاریخ ثبت نام شهرمدرک تحصیلیجنسیتجزییات
1 1395/11/03 تهران کارشناسی - مهندسی ساختمان ; مرد مشاهده رزومه
2 1395/11/03 بهار کارشناسی - برق - الکترونیک ; مرد مشاهده رزومه
3 1395/11/03 تهران کارشناسی ارشد - مهندسی عمران - مرد مشاهده رزومه
4 1395/11/03 اصفهان کارشناسی - مهندسی شیمی - صنایع مرد مشاهده رزومه
5 1395/11/03 كرج کارشناسی ارشد - مدیریت بازرگان مرد مشاهده رزومه
6 1395/11/03 تهران کارشناسی ارشد - فقه و حقوق اسل مرد مشاهده رزومه
7 1395/11/02 تهران کارشناسی ارشد - مدیریت صنعتی ; مرد مشاهده رزومه
8 1395/11/02 --- دیپلم - علوم تجربی ; زن مشاهده رزومه
9 1395/11/02 قم دیپلم - ديپلم فني و حرفه اي; مرد مشاهده رزومه
10 1395/11/02 شیراز کارشناسی ارشد - سازه‌ آبی ; زن مشاهده رزومه
11 1395/11/02 تهران کارشناسی - مهندسی معماری ; مرد مشاهده رزومه
12 1395/11/02 اراك کارشناسی ارشد - مهندسی عمران - مرد مشاهده رزومه
13 1395/11/02 ازنا دیپلم - ديپلم فني و حرفه اي; مرد مشاهده رزومه
14 1395/11/02 تهران کارشناسی - حسابداری ; زن مشاهده رزومه
15 1395/11/02 قم کارشناسی - مدیریت صنعتی ; مرد مشاهده رزومه
16 1395/11/01 شبستر کارشناسی ارشد - فیزیک حالت جام مرد مشاهده رزومه
17 1395/11/01 ملایر کاردانی - مهندسی فناوری اطلاعا زن مشاهده رزومه
18 1395/11/01 قم کارشناسی ارشد - فیزیک نجوم علم زن مشاهده رزومه
19 1395/11/01 اسلامشهر دیپلم - ديپلم فني و حرفه اي; مرد مشاهده رزومه
20 1395/11/01 بانه راهنمایی - زیر دیپلم; مرد مشاهده رزومه

آخرین فرصت های شغلی

ردیفتاریخ ثبت شهرعنوان شغلیجنسیتجزییات
1 1395/11/03 قم نیروی ساده زن مشاهده فرصت شغلی
2 1395/11/03 قم کارشناس فروش مرد مشاهده فرصت شغلی
3 1395/11/03 قم نیروی ساده مرد مشاهده فرصت شغلی
4 1395/11/03 قم فروشنده مرد مشاهده فرصت شغلی
5 1395/11/03 قم راننده اتومبیل مرد مشاهده فرصت شغلی
6 1395/11/03 قم نیروی خدماتی زن مشاهده فرصت شغلی
7 1395/11/03 قم نیروی ساده زن مشاهده فرصت شغلی
8 1395/11/02 قم نگهبان مرد مشاهده فرصت شغلی
9 1395/11/02 قم منشی امور اداری زن مشاهده فرصت شغلی
10 1395/11/02 قم طراحی صنعتی مرد مشاهده فرصت شغلی
11 1395/11/02 قم صندوق‌دار زن/مرد مشاهده فرصت شغلی
12 1395/11/02 قم منشی امور اداری زن مشاهده فرصت شغلی
13 1395/11/02 قم کارپرداز مرد مشاهده فرصت شغلی
14 1395/11/02 قم نیروی ساده زن مشاهده فرصت شغلی
15 1395/11/02 قم کارشناس فنی زن/مرد مشاهده فرصت شغلی
16 1395/11/02 قم آشپز زن مشاهده فرصت شغلی
17 1395/11/02 قم منشی امور اداری مرد مشاهده فرصت شغلی
18 1395/11/02 قم حسابدار مرد مشاهده فرصت شغلی
19 1395/10/30 قم راننده لیفتراک مرد مشاهده فرصت شغلی
20 1395/10/30 قم فروشنده مرد مشاهده فرصت شغلی

اخبار مرکز کاریابی ایران

 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین وهیت همراه از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار جناب آقای دکتر طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل از موسسه آموزش و توسعه کسب و کار و کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  دیدار جناب آقای دکتر سپهری، معاون وزیر و رئیس موسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ازمرکز کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
 • مرکز کاریابی ایران
  بازدید جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار ورفاه اجتماعی از غرفه کاریابی ایران
  مطالعه بیشتر
    

استخدامی های دولتی و سراسری

تبلیغات